Реквизиты для оплаты по кредитным договорам

ЕВОЛЮЦІЯ ФОРМ КРЕДИТНОЇ КООПЕРАЦІЇКаса взаємодопомоги – стала першою формою суспільно-виробничих відносин, які обумовили собою формування кредитної кооперації як такої. Ці відносини з’явилися в Англії 240, а Германії 165 років тому. Суть кредитної кооперації було закладено ще на рівні кас: «свій до свого по своє». Каса взаємодопомоги - це некомерційна організація створена на базі підприємства через добровільне об’єднання фізичних осіб на основі членства та самоуправління за для отримання індивідуальних фінансових послуг на базі внесення грошових пайових внесків.
Але з розвитком цих фінансових відносин (сутності) ми спостерігаємо і розвиток форм.

Кредитна спілка – друга форма, яка знаменує другий етап розвитку кредитної кооперації. Ця форма відрізняється вже тим, що може мати відокремлену від підприємства природу. Окремий суб’єкт фінансового ринку, законодавче підґрунтя, більший спектр послуг, комбінація самоуправління з залученням найманих працівників, розвиток асоціацій та міжспілчаних фінансових відносин – все це характеризує етап розвитку кредитної кооперації у формі кредитних спілок.
За для запобігання розвитку фінансових шахрайств на базі кредитних спілок, ми пропонуємо впровадження обов’язкової норми формування регуляторного капіталу за рахунок пайових та інших обов’язкових внесків при створенні кредитної спілки на рівні не менше 1 млн. євро, як гарантії надійності структури, по аналогії з вже існуючими нормами регулювання в інших фінансових установах, наприклад, страхових компаніях і бюро кредитних історій, для створення яких треба формувати уставний фонд в розмірі не менше 1 млн. євро і 1 млн. дол. відповідно. Це, звичайно, може укрупнити ці структури, але неодмінно буде сприяти підвищенню їх надійності і стабільності всієї системи.

Кооперативний банк – слідуючий етап і форма розвитку кредитної кооперації. Ті кредитні спілки, які своєю системністю, іноваціями та розмірами, всеукраїнською мережею досягли рівня банківської установи, повинні мати можливість створення на своєї основі кооперативного банку. Останній в такому разі отримує доступ до ресурсів НБУ та іноземних ринків за для підтримки функціонування кредитних спілок і всієї системи кредитної кооперації, а також виконувати всі функції, які притаманні звичайному банку. Пайовий капітал всеукраїнського кооперативного банку повинен дорівнювати 10 млн. євро (як у банківській системі), а регіонального – 1 млн.євро (з врахуванням корпоративних принципів управління).

Першочерговою умовою повинно стати впровадження норми в Законах «Про кредитні спілки» та «Про банки та банківську діяльність» про можливість створення кооперативних банків одним (як достатня норма) або декількома кредитними спілками, а також фізичними і юридичними особами. А головним принципом управління залишиться попередній принцип «одна особа-один голос» на загальних зборах членів спілки (без залежності від розміру внеску в спілку-банк).
Створення кооперативних банків дозволить уникнути конфліктів в системі кредитної кооперації та створить чітку перспективу розвитку кредитним спілкам та системі, яка стане більш інтегрована та ще більш кооперативна. І це, в свою чергу, дозволить кредитно-кооперативній системі конкурувати з банківською системою, як по спектру послуг, по джерелам доходності, так і по ступеню надійності. Крім того, кооперативні банки будуть мати доступ як до джерел НБУ, так і до міжбанківських кредитів, що дозволить забезпечити безперервність фінансування кооперативним банком кредитних спілок, що особливо важливо під час економічних криз. Всі ці рівні багаторівневої системи кредитної кооперації забезпечать її збереження і подальший розвиток.

ВАТ Комерційний банк – четвертий етап розвитку кредитної кооперації, коли кооперативний банк може перетворитися на комерційний шляхом емісії акцій і обміну паїв на акції. Система в якій є напрямок розвитку, є еволюція, буде мати довгострокові цілі, що безсумнівно, буде сприяти стабілізації та оздоровленню небанківської фінансової системи і її інтеграції з банківською  системою.
Таким чином, система кредитної кооперації, в якій будуть мати місце і каси взаємодопомоги, і кредитні спілки, і кооперативні банки, і комерційні банки (як наслідок кредитної кооперації) будуть створювати багато варіативні відносини, які будуть задовольняти будь які потреби на фінансовому ринку, які не будуть відокремлені від НБУ і грошового ринку, - будуть ознакою високоорганізованої фінансової системи високо розвинутої країни.


ОПЛАТА КРЕДИТА в КС ПКО

Банківські реквізити кредитної спілки

«Перше кредитне товариство»

для перерахування платежів за кредитами:

Місцезнаходження: 65020, Україна, м. Одеса, вул. Базарна, 104

ЄДРПОУ: 23212644 ,

Банк отримувача: ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", м. Одеса

КОД БАНКУ: 328704

р/р 26509054300158

Призначення платежу:

Погашення кредиту по к / д №

(повний номер кредитного договору)

від Прізвище І.Б.