Реквизиты для оплаты по кредитным договорам

Кредитным союзам в 2015 году отводят место кредитования сельского хозяйства


На кредитные союзы обратили внимание в Кабинете Министров Украины и планируют осуществить:
  • Государственную поддержку фермерских хозяйств, малых и средних сельскохозяйственных товаропроизводителей путем предоставления льготных кредитов, в том числе долгосрочных, для финансирования проектов, направленных на производство возможной последующей переработкой) сельскохозяйственной продукции, и удешевление страховых платежей (премий) по договорам страхования сельскохозяйственных культур от риска гибели.
  • Принятие и выполнение программы микрокредитования малых сельских хозяйств. 


 Об этом сообщается в НАЦКОМФИНУСЛУГ (далее на языке оригинала):


                                                                                                                                                                                  
ПЛАН ЗАХОДІВ
з виконання Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, у 2015 році Програми діяльності Кабінету Міністрів України, Коаліційної Угоди та Стратегії сталого розвитку «Україна-2020»Завдання, визначені в Програмі діяльності Кабінету Міністрів України, Коаліційній угоді та Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020»

Зміст заходуСтрок виконання

 

1. Посилення якості регулювання фінансового сектору з метою більш зваженого консолідованого пруденційного нагляду, в тому числі шляхом передачі функцій щодо нагляду за бюро кредитних історій від Нацкомфінпослуг до Національного банку України


1.1) Розроблення Закону України “Про внесення змін до деяких законів України щодо передачі функцій нагляду за бюро кредитних історій  Національному банку України”

до 30 червня


1.2) Проведення погоджувальних процедур та подання проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законів України щодо передачі функцій нагляду за бюро кредитних історій  Національному банку України” до Мін’юсту для проведення правової експертизи


до 15 вересня

1.3) Подання проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законів України щодо передачі функцій нагляду за бюро кредитних історій  Національному банку України” на розгляд Кабінету Міністрів України
до 30 листопада

1.4) Супроводження проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законів України щодо передачі функцій нагляду за бюро кредитних історій  Національному банку України” у Верховній Раді України  до його прийняття

до прийняття

2.1) Опрацювання з представництвами міжнародних інституцій в Україні питання посилення інституційної спроможності Нацкомфінпослуг з метою здійснення ефективного регулювання та нагляду на ринках небанківських фінансових послуг

до 31 серпня

2.2) Розроблення проекту Закону України щодо посилення інституційної спроможності Нацкомфінпослуг (за результатами опрацювання з представництвами міжнародних інституцій) 

до 30 листопада

3) Підготовка та схвалення на засіданні Комісії проекту розпорядження Нацкомфінпослуг “Про затвердження Положення про порядок нагляду на консолідованій основі за небанківськими фінансовими групами, переважна діяльність у яких здійснюється фінансовими установами, нагляд за якими здійснює Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг”до 30 квітня


4) Здійснення контролю за дотриманням Вимог щодо регулярного проведення стрес-тестування страховиками та розкриття інформації щодо ключових ризиків та результатів проведених стрес-тестів, затверджених розпорядженням Нацкомфінпослуг від  13.02.2014 № 484, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.03.2014 за № 352/25129

 

 

 

 

 

 

протягом року


5) Підготовка та схвалення на засіданні Комісії проекту нормативно-правового акту щодо затвердження вимог щодо регулярного проведення стрес-тестування кредитних установ для визначення їх фінансової стійкості

до 30 листопада

 

2. Приведення законодавства про регулювання страхових компаній у відповідність до директив ЄС.

Приведення законодавства щодо процесів злиття і поглинання учасників фінансового ринку до найкращих практик Європейського Союзу, що дозволить прискорити процедури консолідації, спростити операційний та юридичний процес консолідації та вирішити проблеми захисту прав вкладників, позичальників, інвесторів та платників податків


1) Супроводження проекту Закону України “Про страхування” (нова редакція), спрямованого на гармонізацію нормативно-правових актів з питань регулювання діяльності страхових компаній з Директивою 2009/138/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 25 листопада 2009 року (Платоспроможність II) у Верховній Раді України до його прийняттядо прийняття

2) Здійснення заходів щодо  імплементації положень Директиви 2002/92/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 9 грудня 2002 року про страхове посередництво шляхом розроблення Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про страхування”
відповідно до окремого Плану імплементації

3) Здійснення заходів щодо імплементації положень Директиви 2009/103/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 16.09.2009р. щодо страхування цивільної відповідальності по відношенню до використання автотранспортних засобів та забезпечення виконання зобов’язань щодо страхування такої відповідальності шляхом розроблення проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів”


відповідно до окремого Плану імплементації

 

3. Розроблення нормативно-правової бази для захисту прав кредиторів з врахування міжнародного досвіду, яка дозволить створити дієві механізми захисту фінансової системи та знизить вплив кризових явищ на учасників фінансового ринку

 


1) Супроводження проекту Закону України “Про Фонд гарантування страхових виплат за договорами страхування життя” (реєстр. № 0958 від 27.11.2014) у Верховній Раді України до його прийняття
до прийняття

 

4. Ліквідація можливості ухилення від оподаткування через фінансові інструменти шляхом запровадження ефективних механізмів запобігання створенню та діяльності фінансових пірамід, фіктивних емітентів цінних паперів їх виявлення та ліквідації, та посилення регулювання діяльності фінансових установ

 


1) Супроводження проекту Закону України “Про заборону фінансових пірамід в Україні” (реєстр. № 0959 від 27.11.2014) у Верховній Раді України до його прийняттядо прийняття

 

5. Впровадження у регуляторів фінансового ринку єдиних міжнародних стандартів електронного документообігу, надання адміністративних послуг та здійснення комунікацій з учасниками ринку в електронному форматі


1) Розроблення на подання Кабінету Міністрів України пропозицій щодо необхідності впровадження у Нацкомфінпослуг електронного документообігу з можливістю здійснення комунікацій з учасниками ринку в електронному форматі відповідно до міжнародних стандартів, зокрема стосовно фінансування, програмного та технічного забезпечення тощо


до 30 березня


6. Державна підтримка фермерських господарств, малих та середніх сільськогосподарських товаровиробників шляхом надання пільгових кредитів, у тому числі довгострокових, для фінансування проектів, спрямованих на виробництво (з можливою подальшою переробкою) сільськогосподарської продукції, та здешевлення страхових платежів (премій) за договорами страхування сільськогосподарських культур від ризику загибелі.

Прийняття і виконання програми мікрокредитування малих сільських господарств


Підготовка та схвалення в межах компетенції Нацкомфінпослуг проектів розпоряджень у сфері страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою:

1.1) про деякі питання здійснення страхування майбутнього врожаю ярих зернових з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на весь період вирощування

до 30 вересня

1.2) про деякі питання здійснення страхування майбутнього врожаю соняшника з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на весь період вирощування
до 30 вересня

1.3) про деякі питання здійснення страхування майбутнього врожаю цукрового буряка з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на весь період вирощуваннядо 30 грудня

2.1) Розроблення проекту Закону України Про внесення змін до Закону України Про кредитні спілки
до 31 жовтня

2.2) Проведення погоджувальних процедур та подання проекту Закону України Про внесення змін до Закону України Про кредитні спілки до Мін’юсту для проведення правової оцінки
до 30 листопада

2.3) Подання проекту Закону України Про внесення змін до Закону України Про кредитні спілки на розгляд Кабінету Міністрів України


до 31 грудня

2.4) Супроводження проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про кредитні спілки” у Верховній Раді України до його прийняття

до прийняття

 

7. Скорочення кількості адміністративних послуг. Впорядкування відносин щодо оплати адміністративних послуг

 


1) Розроблення та прийняття розпорядження Нацкомфінпослуг Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України та Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг в частині ліцензування діяльності ломбардів з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів та отримання Дозволу на право емісії іпотечних сертифікатів
до 30 листопада

8. Проведення комплексної інвентаризації наявної нормативно-правової бази у сфері державного контролю та регулювання підприємництва – із скасуванням неактуальних нормативно-правових актів


1) Проведення інвентаризації наявної нормативно-правової бази у сфері державного контролю та регулювання діяльності піднаглядних Нацкомфінпослуг установ
    

до 27 лютого

ОПЛАТА КРЕДИТА в КС ПКО

Банківські реквізити кредитної спілки

«Перше кредитне товариство»

для перерахування платежів за кредитами:

Місцезнаходження: 65020, Україна, м. Одеса, вул. Базарна, 104

ЄДРПОУ: 23212644 ,

Банк отримувача: ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", м. Одеса

КОД БАНКУ: 328704

р/р 26509054300158

Призначення платежу:

Погашення кредиту по к / д №

(повний номер кредитного договору)

від Прізвище І.Б.