Реквизиты для оплаты по кредитным договорам

Структура активов и пассивов
Кредитна спілка «Перше Кредитне Товариство» є фінансовою установою створеною відповідно до Закону України «Про кредитні спілки».
Відповідно до статуту та статті 21 Закону України «Про кредитні спілки» кредитна спілка:
-       приймає вступні та обов’язкові пайові та інші внески від членів спілки;
-       надає кредити своїм членам на умовах їх платності, строковості та забезпеченості в готівковій та безготівковій формі;
-       залучає на договірних умовах внески (вклади) своїх членів на депозитні рахунки як у готівковій, так і в безготівковій формі;
-       виступає поручителем виконання членом спілки зобов'язань перед третіми особами;
-       розміщує тимчасово вільні кошти на депозитних рахунках в установах банків, які мають ліцензію на право роботи з вкладами громадян, об’єднаній кредитній спілці, а також придбаває державні цінні папери, перелік яких встановлюється Уповноваженим органом, та паї кооперативних банків;
-       залучає на договірних умовах кредити банків, кредити об’єднаної кредитної спілки, кошти інших установ та організацій виключно для надання кредитів своїм членам, якщо інше не встановлено рішенням Уповноваженого органу;
-       надає кредити іншим кредитним спілкам, якщо інше не встановлено рішенням Уповноваженого органу;
-       виступає членом платіжних систем;
-       оплачує за дорученням своїх членів вартість товарів, робіт і послуг у межах наданого йому кредиту;
-       провадить благодійну діяльність за рахунок коштів спеціально створених для цього фондів.

ОПЛАТА КРЕДИТА в КС ПКО

Банківські реквізити кредитної спілки

«Перше кредитне товариство»

для перерахування платежів за кредитами:

Місцезнаходження: 65020, Україна, м. Одеса, вул. Базарна, 104

ЄДРПОУ: 23212644 ,

Банк отримувача: ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", м. Одеса

КОД БАНКУ: 328704

р/р 26509054300158

Призначення платежу:

Погашення кредиту по к / д №

(повний номер кредитного договору)

від Прізвище І.Б.